شامپو‌ها و نرم‌کننده‌ها

شامپوی قبل کراتین
Clarifying Shampoo
شامپوی مخصوص مو‌های کراتین شده
Keratin Care Shampoo
شامپوی مخصوص مو‌های رنگ‌شده و کراتین‌شده
Keratin Color Care Shampoo
نرم‌کننده‌ی بعد از کراتین
Keratin Care Conditioner