کراتین صورتی

Express Blowout

مناسب برای موهایی که ذاتا فر، وز و خشک هستند.
با استفاده از این کراتین، رفع فوری وزی موها
دارای کراتین بالا
قرنتینه ۷۲ ساعت
رنگ کردن موها قبل از انجام مراحل
در نهایت می‌توانید موهایی سالم بدون وز داشته باشید.
مدت زمان خشک کردن و حالت دهی به مو را کمتر می‌کند.