کراتین قرمز

Natural Keratin Smoothing Treatment

مناسب برای موهایی با ضخامت کم و کسانی که از وزی موهای خود رنج می‌برند.
قرنتینه ۷۲ ساعت
رنگ کردن موها قبل از انجام مراحل
می‌توانید موهایی سالم و بدون وز داشته باشید.
۵ ماه ماندگاری
مدت زمان خشک کردن و حالت دهی به مو را کمتر می‌کند.