شامپوی قبل کراتین

Clarifying Shampoo

این شامپو یک ریموور بسیار قوی است که نباید پس کراتین کردن مجدد استفاده شود.
این شامپو کوتیکول مو را باز کرده و آن را برای کراتین کردن آماده می‌کند.
پس از کراتین کردن به وسیله اتو این کوتیکول‌ها بار دیگر بسته می‌شوند.